Medlem af:

Vedligeholdelsesudvalg

Medlemmer af vedligelholdelsesudvalg:
 • Ole Raff
 • Peter Bang
 • René Friis
Ansvarsområder:
 • Reparation af både og pagajer
 • Administration af bådpladser
 • Eftersyn af veste og overtræk - samt andet materiel til brug på vandet
 • Vedligeholdelse af trailer
 • Drift og vedligehold af bygninger, bådebro og udenomsarealer.
 • Rengøring
 • Udlån af klubhus
 • Arrangere arbejdsdage
 • Udarbejde vedligeholdelsesplan
 • Udarbejde budget
 
Samarbejde med bestyrelsen

Udvalget holder min. et årligt møde med bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning. Udvalget udarbejder budgetforslag til bestyrelsen. Referater fra husudvalget vil fremgå af hjemmeside og på opslagstavle i klubhuset.arbejdelse af budge
Udvalget udarbejder årligt budget, som godkendes af bestyrelsen. Referater fra udvalget fremgår af hjemmeside og på opslagstavle i klubben.

Retningslinier for salg af klubbens kajakker og andet ro-materiel
En annonce opslås altid først på klubbens hjemmeside, på klubbens facebook side, og på opslagstavlen i klubben. Efter 14 dage kan annoncen opslås andre steder.

Ved salg af flere kajakker, og / eller andet materiel, kan der afholdes en auktion for klubbens medlemmer.

Til alle:
Husk at skrive i logbogen i det hvide skab, når der er defekte kajakker og udstyr. Husk sedler på kajakkerne.

 

 Bådpladser:

Retningslinjer for tildeling af bådplads
 • Medlemmet skriver sig på listen, med ønsker eller tildeling af bådplads
 • Man kan først komme på ”Ønskelisten”, når man har fået tildelt en bådplads.
 • Materialeudvalget ser på listerne ca. 1 gang ommåneden, og forsøger at imødekomme ønskerne.
 • Al flytning og ændring af bådpladser skal fremover foregå via disse to lister, som hænger på opslagstavlen i klubben. Det er ikke mulig at ringe/maile eller på anden måde aftale flytning med udvalget
 
Ønskeliste vedr. flytning  af bådplads:
Denne liste kan bruges, hvis man f.eks. har en plads på øverste hylde, og gerne vil ned på en mere tilgængelig plads. Man skal være klar over, at de kan have lange udsigter, før der bliver en plads ledig, og at udvalget tager individuelle hensyn når pladserne fordeles. Det er altså ikke nødvendigvis den der står øverst på listen, som først får en ny plads.
 

 
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia