Medlem af:

Husudvalget

Medlemmer af Husudvalget:
 • Henning Sørensen (Ansvarlig)
 • Ole Raff
 • Jens Andreasen
 • Peter Rand
 • Poul Sørensen

Udvalgets ansvar
 • Drift og vedligehold af bygninger, bådebro og udenoms arealer
 • Vedligehold og evt. styring af:
  • Inventar
  • El udstyr
  • Varme og vand.
  • Afløb
  • Åbne og lukke for koldtvandshane i bådehal med hensyn til risiko for frost.
  • Ventilation (sommer - vinterdrift)
  • Bådehal
  • Bådstativer.
  • Bådebro
  • Slå græs og buske.
  • Dørlåse
  • Maling af inventar, vægge, lofter.
 Udvalget er endvidere ansvarlig for at arrangere 1-2 fælles arbejdsdage om året.

Oplever fejl og mangler på ovenstående, så ret henvendelse til husudvalget.

 
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia