Medlem af:

Optagelseskrav

Retningslinier for optagelse af nye medlemmer i Fredericia Kajakklub
Fredericia Kajakklub kan optage nye medlemmer over 18 år på følgende baggrund:
Begyndere skal deltage i Fredericia Kajakklubs begynderkursus, og efter bestået kursus og svømmeprøve samt 50 roede km, kan kursisten tildeles fritroet status - retten til at ro alene.

På begynderkurset undervises der efter gældende standarder for såvel IPP2 (hav) samt DGI havkajakroer 1. I tillæg undervises kursisterne i turbåd, herunder egen- og makkerredning.

Se mere under Begynderundervisning »

Ansøgere med forudgående roerfaring og uddannelse, kan optages som medlem efter forevisning af svømmebevis og dokumentation fra en af følgende uddannelser: IPP2 Hav eller tur/kap, DGI havkajakroer 1, BCU 2.*

Er ansøgeren uddannet i anden sammenhæng, skal dokumentation for uddannelse ( min. 16 timer ), svømmebevis samt roerfaring forevises. Fælles for alle gælder, at fritroet status kun kan tildeles efter vurdering af en af klubbens udpegede instruktører i henhold til DKF og DGI's standarder for den pågældende bådtype.

Ungdomsroere ( 12-18 år ) skal gennemgå et kursusforløb tilrettelagt af ungdomsafdelingen efter gældende krav fra DKF ( IPP2 ). Medlemmet skal aflægge en svømmeprøve som ovenfor beskrevet.
 
  • Optagelse som medlem over 18 år UDEN IPP2 kan kun ske såfremt vedkommende IKKE ror kajak, men kun ønsker at benytte klubbens faciliteter til  omklædning m.m.
  • Vedkommende er medlem udelukkende for at spille polo.
  • FRITROET STATUS: Opnås i den bådtype man er undervist i. Når du har bestået prøven i den pågældende bådtype og har roet 50 km - så må du ro ALENE.
  • INDTIL DA må du ro ALENE i området mellem kajakklubbens bådebro og ud til badebroen ved svømmeklubben, i en kystnær afstand på max. 100 meter - gælder i alle bådtyper.
  • Al roning udenfor dette område må kun ske sammen med et fritroet medlem. Ved forsætlig overtrædelse, kan denne ret inddrages, og kun gentildeles af bestyrelsen.
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia