Medlem af:

Optagelseskrav

Retningslinier for optagelse af nye medlemmer i Fredericia Kajakklub
Fredericia Kajakklub kan optage nye medlemmer over 18 år på følgende baggrund:
Begyndere skal deltage i Fredericia Kajakklubs begynderkursus, og efter bestået kursus og svømmeprøve samt 100 roede km, kan kursisten tildeles fritroet status - retten til at ro alene.

På begynderkurset undervises der efter gældende standarder for såvel IPP2 (hav) samt DGI havkajakroer 1. I tillæg undervises kursisterne i turbåd, herunder egen- og makkerredning.

Se mere under Begynderundervisning »

Ansøgere med forudgående roerfaring og uddannelse, kan optages som medlem efter forevisning af dokumentation fra en af følgende uddannelser: IPP2 Hav eller tur/kap, DGI havkajakroer 1, BCU 2.*

Er ansøgeren uddannet i anden sammenhæng, skal dokumentation for uddannelse ( min. 16 timer ) og roerfaring forevises. Fælles for alle gælder, at fritroet status kun kan tildeles efter vurdering af en af klubbens udpegede instruktører i henhold til DKF og DGI's standarder for den pågældende bådtype.

Ungdomsroere ( 12-18 år ) skal gennemgå et kursusforløb tilrettelagt af ungdomsafdelingen efter gældende krav fra DKF ( IPP2 ). Medlemmet skal aflægge en svømmeprøve som ovenfor beskrevet.
 
  • Optagelse som medlem over 18 år UDEN IPP2 kan kun ske såfremtvedkommende IKKE ror kajak, men kun ønsker at benytte klubbens faciliteter til  omklædning m.m.
  • Vedkommende er medlem udelukkende for at spille polo.
  • FRITROET STATUS: Opnås i den bådtype man er undervist i. Når du har bestået kursus i den pågældende bådtype og har roet 100 km - så må du ro ALENE.
  • INDTIL DA må du ro ALENE i området mellem kajakklubbens bådebro og ud til badebroen ved svømmeklubben, i en kystnær afstand på max. 100 meter - gælder i alle bådtyper.
  • Al roning udenfor dette område må kun ske sammen med et fritroet medlem. Ved forsætlig overtrædelse, kan denne ret inddrages, og kun gentildeles af bestyrelsen.
Følgende klubbåde må benyttes af alle fritroede medlemmer uanset om man betaler bådleje eller ej:
Neumann K2Hav, K4, Surfski og andre specifikke kajaktyper som bestyrelsen beslutter sig for at frigive.
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia