Medlem af:

Bestyrelse

Formand:
Tanja Langer
fk.formand@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: 
Judith Bækgaard Hansen           
fk.nastformand@gmail.com

Kasserer: 
Maiken Bak Jensen
fk.kasserer@gmail.com
Sekretær: 
Valdemar B. Enemark                              fk.sekretar@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem: 
Peter Jan Randewijk        
fk.bestmedlem@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/uddannelsesansvarlig: 
Claus Prehn                              fk.uddannelsesudvalg@gmail.com
Bilags- og beholdningskontrolører:
Poul Sørensen  og Anne Helene Jensen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift, herunder de forskellige udvalg.
 
Bestyrelsen arrangerer:
Standerhejsning, standerstrygning, afriggergilde og nytårsløb.
 
Bestyrelsen har ansvaret for at alle kajakker, både klubbåde og private både, er nummereret ( ifølge Dansk Kano- og Kajakforbunds regler )
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia