Medlem af:

Strategi

Bestyrelsen vil arbejde for:
  1. Fastholde og udvikle bestyrelses- og udvalgsarbejdet ved hjælp af aftalte strategier i samarbejde med de enkelte udvalg.
  2. Fokus på at aktivere flere af klubbens medlemmer.
  3. Fortsat fokus på børne- og ungdomsarbejdet.
Bestyrelsen vil således hvert år til generalforsamlingen fremlægge en strategiplan for det kommende år, og den strategi evaluerer vi så året efter. På den måde har bestyrelsen en overordnet arbejdsplan og alle i klubben ved hvilke tiltag vi arbejder med.
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia