Medlem af:

Uddannelsesudvalg

Opgave: Udvalget forestår og koordinerer klubbens uddannelsesaktiviteter.
Fredericia Kajakklub er medlem af både Dansk kano- og kajakforbund (DKF) og Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI), og benytter begge landsorganisationers uddannelsestilbud. – afhængigt af bådtype.

Havkajakuddannelsesniveauer i DKF og DGI:
 • IPP1 Kompetencer:Fladt vand stort set ingen vind.
 • IPP2 / Havkajakroer 1 Kompetencer: <0,5 m bølger. Vind max 6m/s sommer.
 • IPP3 / Havkajakroer 2 Kompetencer: <1 m bølger - vind max 8 m/s hele året.
 • IPP4 / HK Instruktør 2 Kompetencer: Turleder - <1,25 m bølger - vind 10 m/s.
 • IPP5 / Havkajakvejl.   Kompetencer: Turleder. Danske og fremmede farvande.  Vind max 13 m/s. Bølger og strøm.
Uddannelsesniveauer i turkajak DKF
 • IPP1: Intro, basale færdigheder
 • IPP2: Frironingsniveau, relativt fladt vand, ro teknik
 • IPP3: Videregående niveau, fokus på træning/konkurrence
For begyndere:
 • Evt prøve/intro dage
 • Begynderforløb – IPP 1+2/DGI roer 1 -  i hav- og turkajak
Videregående undervisning – efter bestået begynderkursus:
Det er udvalgets mål, at det enkelte medlems udvikling fortsætter efter frironing, derfor vil der i løbet af året blive udbudt en del muligheder for videre dygtiggørelse:
 • Spotkurser - f.eks teknik, bølger, rul etc – typisk  aften,½ eller 1 dags kurser
 • Vinterkursus/sikkerhed i koldt vand
 • Svømmehalstræning  med kajakker – redninger og evt rul
 • DGI havkajakroer 2 – udvidede færdigheder  (forberedende til EPP3 prøve) 3 dages kursus
 • Externe kurser i DGI eller DKF sammenhæng
Instruktøruddannelse:
Klubben kan altid bruge kvalificerede instruktører, og der kan i et omfang afsættes ressourcer til uddannelse af nye instruktører.

Forløbet vil typisk være flg:
IPP2 – DKF/DGI Klubinstruktør – EPP3/Dgi havkajakroer 2 – DKF Instr 2/DGI Havkajakinstr 1
Generelt skal kandidaten have bestået et færdighedsniveau min 1 trin over det niveau, kandidaten skal undervise på.

Skulle du have lyst til at deltage i instruktøruddannelse, så kontakt venligst uddannelsesudvalget..

Udvalgets medlemmer:
Formand: Claus Prehn
Mail:  fk.uddannelsesudvalg@gmail.com
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia