Medlem af:

Kommunikationsudvalg

Medlemmer af kommunikationsudvalg: Ansvarsområder:
  • Vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside
  • Nyhedsbreve til medlemmerne
  • Opdatering af kalender på hjemmesiden
  • Opslagstavler
  • Udarbejde budget til bestyrelsen
Bestyrelsen er repræsenteret med et medlem ( formanden )
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia