Medlem af:

Sikkerhedsbestemmelser

 

I Fredericia Kajakklib tager vi sikkerhed alvorligt, hvorfor alle medlemmer skal kende og følge nedenstående sikkerhedsbestemmelser.


Rokort


I en redningsaktion er det vigtigt at kunne give redningstjenesten de rigtige oplysninger for at hjælpen kommer hurtigt frem. Derfor er det et krav, at alle registrer deres tur i det digitale rokort eller på vores rokort i papirformat inden man tager på vandet.

Rokortet skal være udfyldt med korrekt medlem og båd, turoplysninger samt et forventet tidspunkt for hjemkomst. Dette gælder også selv om man tager en privat eller klubkajak ud af klubben for at sætte i et andet sted.
 


Svømmevest


Alle medlemmer skal ifølge lov medbringe svømmevest i kajakken på alle ture. I klubben har vi indført en skærpelse af dette i perioden fra 1. oktober til 1. april. Her skal vesten ikke bare medbringes, men også iføres.
 


Områder


Rovandet omkring klubben kan inddeles i 3 hovedrområder, som hver indeholde nogle risici, som skal vurderes ved en tur på vandet.
 

Nord


Strækningen er forholdsvis beskyttet og er ikke synderligt ramt af strøm. Dog kan en kraftig østenvind give store bølger.

Efter Surfklubben (Cirka 2.5 km fra klubben) kommer der et langt stræk på 7.5 km, hvor der er fine muligheder for at komme i land, men ingen mulighed for at komme væk fra stranden på grund af de høje skrænter. Dette betyder at redningspersonel ikke kan komme til eventuel nødstedte personer. Der skal være særlig opmærksomhed på dette under planlægning af turen.

Lige efter Surfklubben (Cirke 2.7km fra klubben) stikker der en jernbjælke op af vandet tæt ved kysten. Ved højvande kan denne ligge lige under overfladen. Stedet kan kendes ved, at der et stykke inde på land står en metalmast

Lige før Skydemuren (Cirka 3.7 km fra klubben) står der 2 tjekkiske pindsvin (Metal ting stikker op af vandet) cirka 50 m fra kysten. Ved højvande kan disse lige lige under overfladen. Stedet kan kendes ved, at der et stykke inde på land står en metalmast


Øst

 
Strækningen starter med et 2.5km kryds hen over sejlrenden. Vær her særlig opmærksom på trafik. Erhvervstrafik vil gå uden om den grønne bøje set i forhold klubben. Krydset kan være kraftigt påvirket af strøm, så vær særlig opmærksom på strømretningen og tilret kursen derefter.

Resten af turen foregår i forholds beskyttet forvand uden de store faremomenter.

Det anbefales ikke at tage denne tur, som nybegynder. Dog kan turen fint nydes sammen med erfarne roere.


Syd

 
Strækningen starter med et 1km kryds hen over sejlrenden. Vær her særlig opmærksom på trafik, da skibene fra havnen hurtigt er fremme.

Strækningen er særdeles kraftig påvirket af strøm, så det anbefales at planlægge turen efter at have medstrøm både ud og hjem.
Hvis man roer tæt på havnen vil man opleve kraftige refleksbølger. Man skal også være særlig opmærksom på fiskere på kajkanten.

Det anbefales ikke at tage denne tur, som nybegynder. Turen kan dog påtages sammen med erfarne roere. Her er det vigtigt at de erfarne roere tjekker strømmen og tilpasser turen til de medbragte roere.
 


Mørkeroning


Ifølge søfarststurelsens regler skal ved mørkeroning medbringe hvidt lys, så det er muligt at gøre opmærksom på sig selv på vandet.

Det er altså ikke et krav, at lyset er tændt hele tiden. Det anbefales dog, at have lys tændt ved kryds af farvand med andet trafik.
 


Ervhervssejlads (Kajakevents for ikke-medlemmer)


Når klubben arrangerer ture for ikke-medlemmer med økonomisk gevinst, er turen at betragte som en erhvervssejlads. Ved erhvervssejladser er det et krav, at der bliver udfærdiget en sikkerhedsinstruks.

Udfyld skemaet nedenfor, print det ud og læg det i pulten i klubben. Giv eventuelt kontaktpersonen på land en kopi.

Ting man skal være opmækrsomme på i udfyldelse af sikkerhedsinstruksen
  • Kontaktpersonen på land har pligt til at sikre sig, at gruppen er kommet i land. Hvis dette ikke er tilfældet og der ikke kan skabes kontakt til turlederen, kontaktes redningstjenesten. Endvidere skal kontaktpersonen have udleveret sikkerhedsinstruksen eller som minimum kende placeringen af sikkerhedsinstruksen.
  • Undervejrudsigt er det vigtigt at medtage vandtemperaturen, da dette tvinger turlederen til at vurdere om dette er et faremoment
  • Under faremomenter og mitigering beskrives eventuelle steder eller konditioner på turen, som der kan udvikle sig til farlige situationer. Endvidere beskrives hvad turlederen har tænkt i forhold til mitigering af faremomentet. Det kunne foreksempel være at medbringe træktov i tilfælde af skader og træthed eller at  nedfælde exitsteder på en strækning med få exitsteder
 
Skabelon til Sikkerhedsinstruks (53.0 Kb)
Eksempel på udfyldt sikkerhedsinstruks (61.5 Kb)
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia