Medlem af:

Kontingent

Kontingentsatser pr. marts 2016-17 Opkræves årligt:
6- 11 år:  
12 - 17 år: 600 kr.
Over 18 år: 1.200 kr.
Bådleje: 700 kr.
Bådleje for børn under 12 år: 350 kr.
Bådplads 500 kr.
Passivt medlem 200 kr.
Medlemmers børn under 12 år som ikke deltager i ungdomsroning: 100 kr.
Nøgledepositum 250 kr.
Familierabat:
Ved en fuldt betalende voksen får personer tilknyttet samme adresse 50% rabat på kontingentet.

Pensionistrabat:
Der gives 50 % rabat på kontingentet til pensionister. (65 år)

Ved indmeldelse fra 1. oktober gives der 50% rabat på kontingent og leje af klubbåd.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt i april 

Klubbens bank er: 
Spar Nord reg.nr. 9196
Kontonummer: 457 32 39968

Klubbens officielle adresse er:
Øster Voldgade 27

Bådleje særregler:
Ønsker du at benytte klubbens både, skal du betale bådleje.

Undtagelse:
  • klubbens trænere kan frit benytte klubbens både når de ledsager roere under træning.
  • klubmedlemmer med egen båd kan maksimalt 5 gange pr. år låne en klubbåd.
Det forudsættes at man er frigivet til at ro den pågældende bådtype eller at man følges med en frigivet roer, hvis man kun er frigivet i en anden bådtype end den man låner.

Medlemmer der betaler bådleje har førsteret til klubbens både. ( dvs. hvis der er mangel på klubbåde, kan  medlemmer med egen båd ikke låne en klubbåd )
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia