Medlem af:

Kontingent

Kontingentsatser pr. marts 2019 Opkræves årligt:
Junior (u. 18 år) 1.000 kr.
Senior (o. 18 år) 2.000 kr.
Familie 3.000 kr.
Passivt medlem 200 kr.
Begynderkursus 2.500 kr.
Nøgledepositum 250 kr.
Klubbens bank er: 
Spar Nord reg.nr. 9196
Kontonummer: 457 32 39968

Klubbens officielle adresse er:
Øster Voldgade 27

Øvrige oplysninger:
Ved indmeldelse fra 1. oktober gives der 50% rabat på kontingent.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt i april 

Det forudsættes at man er frigivet til at ro den pågældende bådtype eller at man følges med en frigivet roer, hvis man kun er frigivet i en anden bådtype end den man låner.
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia