Medlem af:

Oversigt over roerniveauer

Fredericia Kajakklub anerkender roeruddannelse inden for flg organisationer:
Dansk Kano- og kajakforbund, der administrerer IPP (euro paddle pass) i Danmark, og udbyder instruktøruddannelser indenfor alle kajak og kano varianter. EPP systemet er anerkendt i en del europæiske lande- Instruktøruddannelsen anerkendes kun i DK.

DGI, som pt udbyder uddannelse indenfor havkajak, foskajak samt kano. Yderligere arbejdes pt med en turkajakuddannelse i forlængelse af havkajakuddannelsen. Primært anerkendt i DK. I DGI er de 2 højeste roerniveauer (turledelse) en integreret del af den respektive instruktøruddannelse, og der er ikke beskrevet et introduktions niveau

BCU (British Canoe Union) -  Globalt anerkendt som førende indenfor kajakuddannelser. De går generelt mere i dybden specielt på instruktøniveauerne. Såvel roer- som instruktøruddannelse er accepteret over hele verden, på lige fod med nationale uddannelser.

Generelt er krav/kompetencer de samme for alle 3 organisationer, hvad angår frigivningsniveau, dvs retten til at ro på egen hånd i beskyttet farvand. Herunder sikker håndtering og kontrol af kajakken, samt simple, effektive redningsmetoder til egen- og makkerredning.

Yderligere udbyder alle systematisk undervisning for mere erfarne roere samt instruktører.
I praksis kan egen færdigheds niveauerne beskrives sådan:  
IPP1/BCU1*Introduktion til kajak. Fladt, lavt vand, stort set ingen vind, må kun ro sammen med andre.

IPP2/BCU2*  Frigivelses niveau. Roeren er i stand til at ro sikkert på  egen hånd i
DGI Havkajakroer I  Kendt, kystnært farvand i vind op til 6 m/s, bølger <0,5 m

IPP3 tur/kap   Videregående sports niveau for tur/kap kajakker, med fokus på trænings metodikker.

IPP3 (hav)/BCU3* DGI Havkajakroer II                 
Videregående niveau for havkajakker. Roer betragtes ikke længere som begynder. Må ro alene i moderate forhold, vind op til 8 m/s, bølger < 1m
Udviser gruppeopmærksomhed, og fungerer evt som assisterende gruppeleder. Minimum 1 rul beherskes.

IPP4/BCU4* DGI Havkajak Instr 2    
Turleder niveau. Gruppeansvarlig i moderate forhold, op til ca 10 m/s, bølger op til 1,25 m (sea state 4) og let strøm – max 2 kn. Udvidet førstehjælp samt navigation. Må lede ture i ukendt farvand i sommerhalvåret og i kendt farvand hele året. DGI niveauet er samtidigt videregående instruktør niveau.

IPP5/BCU5* DGI Havkajakvejleder
International havkajakguide, må lede grupper i andre lande, i kendt og ukendt farvand, året rundt. I hårde forhold op til 13 m/s, bølger over 1,25 m, strøm. Dette er det højeste niveau for egen færdighed.

Herudover findes der flere niveauer for instruktører.
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia