Medlem af:

Faste aktiviteter

Januar:
Årsregnskab og budget for kommende år udfærdiges af bestyrelsen. 
Dialogmøde mellem bestyrelse og udvalg om det kommende år. 

Marts:
Senest 31. marts afholdes ordinær generalforsamling.

April:
1. weekend - Standerhejsning

Maj:
Begynderhold starter som regel i maj - se under "nyt medlem"
1. onsdag i maj - start sommerhandicap

September:
Klubmesterskab sidste onsdag.

Oktober:
1. weekend Afriggergilde  /  Standerstrygning.
Vinder af årets sommerhandicap bliver afsløret, pokaloverrækkelse.
Dåb af klubbåde samt medlemmernes egne nyindkøbte i årets løb.

November:
Sidste lørdag(alternativt første lørdag i december) - Julefrokost.

December:
Nytårsløb 31. december
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia