Medlem af:

Sikkerhedsinstruks

Søfartsstyrelsens regler 2012
Søfartsstyrelsen har lavet nye regler for mindre fartøjer, tidligere var det bådtypen der var afgørende, nu er det afgørende i hvilken sammenhæng båden skal anvendes.

Den store forskel på de gamle og de nye regler er, at der nu skal udarbejdes en sikkerhedsinstruks, hvis fartøjet anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. Her er det arrangørens pligt at tage ansvar og få udarbejdet en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads og godt sømandskab.

Erhvervsmæssig sammenhæng er IKKE begynderroning for kommende medlemmer i klubben, men aktiviteter hvor klubben tjener penge på udefrakommende personer. Fredericia Kajakklubs begynderroning udfærdiger dog sin egen risikovurdering og sikkerhedsinstruks særligt med henblik på denne aktivitet.

Det kan eksempelvis være en polo kamp til en polterabend for en gruppe mennesker som inden tilknytning har til klubben iøvrigt.

Der skal laves en sikkerhedsinstruks for hver enkelt sejlads
I Fredericia Kajakklub er det således primært polo-afdelingen der her skal være opmærksom på at få udarbejdet en sikkerhedsinstruks, når de laver polterabends.
 
vejledning sikkerhedsinstruks (51.5 Kb)
Skema til sikkerhedsinstruks (32.1 Kb)
sikkerhedsinstruks skoleroning (35.8 Kb)
Fredericia Kajakklub | Øster Voldgade 27 | 7000 Fredericia